Stacks Image 239

NATURBASERAD COACHING I HELSINGBORG & SKÅNE

NATURBASERAD COACHING

Naturbaserad coaching
Startdatum:
enligt överenskommelse
Du möter: Anna
Tid:
Ca 2 timmar
Plats: Olika skogar i Skåne.
Pris: 1595 kr, företag betalar 1595 kr + moms.
Ta med dig: Varma kläder & regnkläder efter behov.

När vi återskapar vår koppling till naturen får vi en helt ny syn på saker och ting. Det öppnar för nya livsvägar och hur vi värderar saker i livet.
Anna
Stacks Image 222
Bild från vår skogsterapi.
Skogsterapi Skåne
Att naturen ger avslappning och förbättrad hälsa beror enligt forskarna på att vi människor under merparten av vår evolutionära historia levt i naturen.
Inget är så lugnande och avkopplande som att ta en långsam stilla stund i skogen.
När livet snurrar på snabbare än vad vi både vill och till slut orkar med tappar vi kontakten med vilka vi är, vad som är viktigt och vad som ger kraft, energi och återhämtning. Skogsterapi för utmattade är både för dig som är på väg att återhämta dig från en utmattning och för dig som vill sänka din stress i vardagen innan det går för långt.

Skogens lugnande effekt är väl känd från flertalet studier för stressrelaterade problem och du har säkert egen erfarenhet av hur avkopplande naturen kan vara.
I Japan är skogsterapi ett välkänt begrepp där man också forskat på effekterna och funnit att skogsterapi leder till lägre kortisolnivåer (stresshormon), lägre blodtryck och fler vita blodkroppar. Stress, oro och depression minskar samtidigt som immunförsvaret och sömnen förbättras.

Under kursen gör vi guidade mindfulnessövningar, skogsbad och övar på att bara vara i naturen för att få avkoppling och återhämtning. Allt görs i ett lugnt tempo.
Du kommer också att få lära dig att andas på rätt sätt och några andra enkla tips för att ge kroppen ett större lugn.
Anna, som du möter i Skogsterapin, har sedan 2004 lett grupper i yoga, mindfulness och mött människor i utvecklande livssamtal. De senaste åren leder hon även aktiviteter i naturen.

Anna är utbildad i trädgårdsterapi vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och därför väl insatt i naturens läkande kraft och har valt att inrikta mig mot naturterapi, som ligger henne varmast om hjärtat.
När vi stressar tappar vi både kontakten med oss själva och det runt omkring oss. Skogsterapin hjälper oss på ett alldeles unikt sätt att återkoppla till naturen, och genom det också till oss själva. Det öppnar för nya sätt att se på det som händer och hur vi värderar saker i livet.
Anna
Skogsterapi långsam promenad i höstlöven
There are more life forms in a handful of forest soil than there are people on the planet.
Peter Wohlleben
Stacks Image 211
Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst.
Okänd
Stacks Image 237