FORSKNING KRING NATUR & HÄLSA - EN SUMMERING

NATUREN SOM MEDICIN

Naturen är fantastisk! Du har säkert själv märkt hur skönt det är att vara i naturen en stund, hur stressen rinner av, tankarna blir klarare och det känns lugnare inombords. Kanske behöver vi inte forskning för att veta att detta stämmer men det finns idag åtskilliga studier som pekar på hur välgörande naturen är för hur vi mår.

Den första forskningen kring naturens påverkan på hälsan kom från USA redan på 1970-talet då paret Stephen och Rachel Kaplan inledde sin då banbrytande forskning. Under sina år som forskare såg de bland annat att kontorsarbetare som kunde titta ut över ett grönområde var både gladare och friskare på sina jobb. Detta har också visat sig vara sant för personer på sjukhus där de som kunde titta ut mot ett grönområde återhämtade sig snabbare.

Sedan dess har det forskats kring naturens påverkan på hälsan såväl på SLU i Alnarp, där Anna studerat, som andra delar av Sverige, Japan, Syd Korea, USA med flera länder.

Naturen öppnar våra sinnen och utvecklar vår intuition, vi lär oss att relatera till människor och vår omvärld på ett nytt sätt.

Nedan följer en mycket kort summering av de hälsofördelar vi får genom att befinna oss i naturen.
Stacks Image 91
Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountains is going home. Wilderness is a necessity.
John Muir 1838-1914
Den upplevda både fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet förbättras.​

Puls och blodtryck sjunker.

Stresshormonet kortisol minskar.

Kreativiteten ökar.

Koncentrationsförmågan ökar, även hos barn med ADHD.

Förbättrad sömn.

Förbättrat immunförsvar.

Snabbare återhämtning efter operation och sjukdom.

Känslor som oro, nedstämdhet, frustration minskar.

Depression och ångest minskar.

Fysiska symptom som huvudvärk och spänningar blir lindrigare.
Vi behöver inte ha tillgång till en stor skog för att få ta del av hälsofördelarna, även om det är att föredra. En park eller till och med en bild på naturen påverkar vår hälsa positivt. Vissa eteriska oljor har förmåga att sänka våra stressnivåer med upp till 50%.
Att naturen ger avslappning och förbättrad hälsa beror enligt forskarna på att vi människor under merparten av vår evolutionära historia levt i naturen.
Stacks Image 166
Stacks Image 175
There are more life forms in a handful of forest soil than there are people on the planet.
Peter Wohlleben
Stacks Image 139