MINDFUL LIVING - ATT LEVA MEDVETET OCH HÅLLBART I VARDAGEN

Stacks Image 150
Jag har valt att kalla den här kursen Mindful living eftersom den skiljer sig från de flesta andra kurser i mindfulness genom att vi både har meditation men också stort fokus på hur vi kan ta med medvetenheten in i vardagen. Att leva medvetet och hållbart på flera plan är en konst. Det sätt jag väljer att undervisa den här kursen på bygger på att verkligen öppna för en större medvetenhet kring val, tankar och känslor som dyker upp i vardagen. Bland det mest centrala vi fokuserar på är att träna sig i närvaro, tacksamhet och acceptans, att ta in varje stund så som den är, utan att värdera den. Att tillåta livet att få finnas i alla sina former, både i glädje och svåra stunder.

Vi lever generellt ganska ohållbart idag och de flesta som kommer till en mindfulnesskurs vill ha hjälp med att hantera saker i sin vardag på ett annorlunda sätt. Självkänsla, stress, relationer, jobb, sömn, utbrändhet etc. För att verkligen kunna göra en kurs som fördjupar dina insikter om dig själv och livet är gruppen liten så att alla ska kunna få individuell stöttning. Vi har en samtalsstund varje gång där vi delar våra upplevelser i livet, något som blivit en verklig helig stund i deltagarnas vardag. Detta är för många den viktigaste delen i kursen, för att det är så fint att få dela och lyssna i en miljö där ingen dömer oavsett vad som sägs.

Att vara mindful, uppmärksam och närvarande är enkelt, men lätt att glömma när vi slukas av vardagens saker. Du kan vara uppmärksam och närvarande där du är och med vem du än är. När du är mer närvarande minskar du stress, oro och sover bättre. Det är vanligt att du får nya perspektiv på vad som är viktigt för dig i ditt liv just nu.
För att komma in i hur du lever mer medvetet är det under kursens gång bra om du har möjlighet att avsätta ca 15-20 min om dagen.

I kursen kommer du att lära dig att meditera, som är en central del inom mindfulness. För dig som är van vid att meditera blir det ett sätt att fördjupa dig ytterligare i dig själv. Du kommer också att lära dig andra sätt för att lättare kunna vara närvarande oavsett vad du gör. En stor del av kursen kommer att fokusera på att öka din acceptans både mot dig själv och andra, att inte värdera och döma. Detta gör vi både ofta och omedvetet och brukar därför bli en stor befrielse och hjälp att vara medveten om. I en värld full av intryck är det också viktigt att få insikt i vad som skapar t ex stress, kontrollbehov eller oro så att du kan förhålla dig till det på ett nytt och mer hållbart sätt.

Under kursens gång får du också möjlighet att mellan gångerna lyssna till inspelade föreläsningar från internationellt kända meditationslärare för att fördjupa förståelsen för bland annat meditation, medveten närvaro, acceptans och kärlek. Lärarna pratar lättförståelig engelska och kommer från USA, England eller Australien.

Om du missar ett kurstillfälle kan du gärna ta igen det på ett av våra yogapass, som också har stort fokus på närvaro.
Jag tror livet är väldigt, väldigt enkelt... om vi inte konstrar till det så mycket hela tiden!
Anna
Stacks Image 155

Mindful living - Aktuella kurser för ett mer medvetet och hållbart liv

Våra ordinarie kurser i mindfulness är väldigt uppskattade för att de går på djupet i hur du kan leva mer medvetet. Livet är så otroligt mycket enklare när du väljer att leva i nuet. Under kursens gång brukar de som går uppleva att de får en större självinsikt, acceptans och inre balans. Bättre sömn, mindre stress, ångest eller oro är några andra fördelar de ofta nämner.
Vår kurs har ett annat upplägg än de flesta andra mindfulnesskurser och vi ser vilken kraftfull effekt det här upplägget har där du hela tiden relaterar till din egen livssituation, det som är viktigt för dig. Varje tillfälle består både av meditation och samtal om din egen vardag för att verkligen kunna bli mer medveten i den verklighet som du lever i. Vi ses ungefär varannan vecka för att få tid att hinna arbeta med det vi går igenom.

Kursen bygger på att du avsätter en viss tid hemma för meditation och reflektion och du kommer att få uppgifter att jobba med mellan varje tillfälle.
Stacks Image 209
Våra kurser har max 8 deltagare för att alla ska få utrymme att prata om sina upplevelser.

Det senaste året har vi haft en gemensam nybörjar- och fortsättningskurs i Mindful living vilket fungerat fint. Varje kurs har sitt eget tema som vi använder utöver att öva oss i medvetenhet, meditation och närvaro.
Kursen är på 8 gånger och kostar 1950 kr eller 1550 kr om du går på Annas yoga eller YogaMax samtidigt.
Aktuella kursdatum: Prova på 27 jan kl 17.30-18.30 Gratis.
Söndagar i jämna veckor kl 16.30-18.30.
10 & 24 feb, 10 & 24 mar, 7 & 22 apr (annandag påsk), 5 & 19 maj.
Varmt välkommen
Anna

Så här tycker andra

Jag har fått mycket ut av att följa kursen, både genom de samtal vi haft och de "visdomsord" som du gett men också, och kanske främst, för att man gett sig själv tid och redskap att tänka lite mer uppmärksamt på sig själv och hur man är och hur man reagerar. Att tillåta mig själv att uppmärksamma och acceptera, både situationer som de är och de känslor som de medför. Jag är väldigt nöjd och tacksam för vad kursen gett mig.
Martina
Är jättenöjd med kursen. Har fått inblick i vad meditation är och det var ett bra upplägg med meditation i början och slutet vid varje tillfälle, och att vi sen fått prata en och en tills man känt sig färdig. Också att jag i lugn och ro fått lyssna när de andra talade. Upplever dig som en bra ledare, lugn och du bemötte våra frågor och svårigheter så bra och enkelt. Jag fick så många bra tips om hur jag kan förhålla mig både till mig själv och omgivningen.
Karin
Genom kursen har jag framför allt fått en större upplevelse av och uppmärksamhet på närvaro i nuet, mer kontakt med sinnena. Och mer kontakt med hjärtat, det var ju vad jag önskade från början att lyssna mer på hjärtat. Det har varit givande att få lyssna på dig och på de andra kursdeltagarnas reflektioner och att själv reflektera inför gruppen över min egen process.
Eva